Oktatástörténet

      

GYERGYÓÚJFALU

Az oktatással kapcsolatos legrégebbi említés egy 1638-ból származó ítélőszéki jegyzőkönyvi irat, amely Stephanus Litteratus, oklevelesen elsőnek említett tanítóról ír.

A ma is álló legrégebbi iskola épülete 1891-ben épült, itt egyházi oktatás folyt magyar nyelven, míg az állami oktatás nyelve a román volt az 1920-as évek körül.

A XIX század végétől működött óvoda „kisdedóvó” néven.

A tanítás nem egy egységben működik: Marosfalván a század elejétől van I-IV osztályos iskola, ami 1965-ben újjáépült, Libántelepen is I-IV osztály működik. 1964-ben épült az új iskola, 1981-ben új tornaterem, 2002-ben egy hat tantermes iskola. Az iskola központi fűtéssel és modern illemhellyel van felszerelve.

 Jelen pillanatban kétszáznegyvennyolc gyermek oktatásáról és neveléséről harminc szakképzett pedagógus gondoskodik ebben a jól felszerelt iskolában.

Elsőként említeném a modern gépekkel felszerelt informatika labort, de ugyanakkor nagyon színvonalas felszereltségű földrajz, biológia, fizika, kémia, tantermekkel rendelkezünk.

 Minden évben szervezünk „Iskolanapot”, amikor a diákok különböző vetélkedőkön ,versenyeken, ügyességi játékokban mérhetik össze tudásukat (ügyességüket , kreativitásukat). Hagyományos a karácsonyi szavalóverseny, a farsangi karnevál és szereplés.

Jeleskedő focicsapatunk is van, országos rendezvényeken is képviselik iskolánkat. Minden évben megszervezik a „Katorzsa Kupát.

2006-ban alakult a KATORZSA egyesület, amely az iskola tevékenységét segíti.

Iskolánk állandóan fejlődik, modernizálódik, amit a helyi tanács segítségével és saját erőforrásból finanszíroz.

Tizenhat éve fennáll a testvérkapcsolat a magyarországi, mendei iskolával, évente találkoznak a két iskola diákjai és pedagógusai, ez a találkozás mindig tartalmas és építő jellegű mindannyiunk számára.

Iskolánk diákjainak továbbtanulása igen eredményes, sokan végeznek felsőfokú iskolát.

            TEKERŐPATAK

            1586-ban épült az első kápolna, amely mellett működött az egyházi iskola. Az egyház tanítójának neve nem ismeretes.

            1763-ban épült egy új iskola, mely 1801-ben leégett. Az iskola tanítója DEÁK ÁGOSTON volt.

            1823-ban épült egy újabb iskola, amelynek a helyén `60-as évekig a Néptanács székhelye volt, majd lebontásra került. Ma a helyi Közbirtokosság székhelye működik. Abban az évben 120 tanulót tartottak nyilván, melyből 48 tanuló látogatta rendszeresen a tanítási órákat.

            1823. július 23-án tűzvész pusztított a községben, mely alkalommal leégett az iskola is.

            1890-ben a katolikus egyház kezdeményezésére egy újabb iskolát építettek, amelyben két tanterem és egy igazgatói lakás található. Az egyházi iskola 6 osztállyal és 3 tanítóval működött, MIKLÓS HERMINA tanítónő vezetése alatt. A tanulók létszáma nem ismeretes. 1895-ben ezt az épületet kibővítették még egy tanteremmel. Jelenleg itt zajlanak a délutáni iskola tevékenységei.

            1895 – 1945 között az iskola VADÁSZ JÓZSEF tanító vezetésével működött, és 1948-ig vallásos jellege volt.

            1933-ban létesült az állami iskola, román tannyelvű iskolaként és épület, helyiség hiánya miatt magán lakásoknál működött, Máthé Imre valamint Koós András lakásában.

            1933-ban állami jövedelemből épült fel a mai iskola területén lévő régi épület. Az állami iskola vezetője 1940-ig ȚEPELUȘ GHEORGHE volt négy tanügyi káder mellett.

            Az 1939/1940-es tanévben az állami iskola beírt tanulóinak száma 198, az egyházi iskoláé 111 tanuló. Mindkét iskola I-VII. osztályokkal működött, 9 tanügyi káderrel.

            1940-től 1948-ig Tekerőpatakon két iskola működik: az 1.számú épületben az állami, BÍRÓ JÓZSEF tanító irányításával. Ebben az időszakban a tanítás mindkét iskolában magyar nyelven folyt.

            1948:  tanügyi reform.

            1951-ig az iskola mellett bentlakás is volt.

            1950-től a tekerőpataki iskolához kapcsolták a kilyénfalvi iskolát is I-IV. osztállyal, két tanügyi káderrel. Ebben az évben GÁL FERENC volt az igazgató.

            További igazgatók voltak:

            1952/1953: FÜSTÖS KÁROLY

            1953/1955: Dr. LÁSZLÓ JÁNOS

            1955/1956: KOVÁCS GÉZA

            1956/1957: KOVÁCS DOMOKOS

            1958/1966: NAGY KÁROLY

            1966 – 1980: ILYÉS JÓZSEF

            1980 – 1989: MOLNÁR JÁNOS

            1990 – 2008: HORVÁTH SÁNDOR

            2008 –tól: KOLUMBÁN CSABA

            1952-ben Szenétén is létesül egy iskola egy tanítóval és 11 tanulóval. Ez az iskola 1963-ig működött.

            Az 1953/1954-es tanévben már 12 tanügyi káder tanít: 7 az I-IV. osztályokban, 5 az V-VIII. osztályokban. Mind tanítók voltak.

            1954-ben 45 tanuló ösztöndíjat kapott.

            1965-ben hozzákezdtek egy modern hat tantermes és irodahelyiségekkel rendelkező iskolaépület építéséhez, amit 1968-ban fejeztek be.

            Jelenleg itt tanulnak az V-VIII. osztályosok.

            2005 – 2011 között épült az iskola udvarán, a mai elvárásoknak megfelelő modern épület, melyben I-IV. osztályok tanítása zajlik.

            A fent említett épületek mellett az óvodai oktatás külön épületben zajlik két csoporttal.

 

KILYÉNFALVA

 

            Az első iskola Kilyénfalván 1743-ban létesült, amely az egyház irányítása alatt működött.

            1888-ban új épület épült, amely két tanteremmel és egy két szoba-konyhás tanítói lakással rendelkezett.

            1933-ban a faluban egy román tannyelvű iskola is létesült, a volt jegyzői lakban, Colceriu Dandu Grigore igazgató vezetésével.

            Jelenleg az egyház tulajdonában lévő épületben folyik a tanítás:

-       egy óvoda-csoport

-       előkész1tő + II. osztály – összevont

-       I-III. osztály – összevont.

Share

Kiegészítő információk