Megemlékezés

Az Elekes Vencel Általános Iskola munkaközössége
fájó szívvel búcsúzik id. GÁL ENDRE nyugalmazott tanító bácsitól,
aki nemzedékek sorának tanította
meg az írás-olvasás tudományát.
Endre bácsi 1937. október 2-án született a Fehér megyei Torockószentgyörgyön.
Sokoldalú tevékenységet fejtett ki, mint tanító, igazgató és tanár 1955 szeptemberétől 1998 januárjáig, ami után nyugdíjasként még 5 évig oktatott és nevelt a gyergyóújfalvi iskolában.
Akik ismerték és szerették gondoljanak rá kegyelettel.
Emlékét szívünkben megőrizzük.

Az iskola munkaközössége.

Share

Kiegészítő információk