Tudj többet, legyél jobb!

Tudj többet, légy jobb! A gyergyóújfalvi előkészítő osztályok részvétele „Mit hozott a kis nyuszi?” gyergyóditrói találkozón – I. nap összefoglalása

   Reggel 9 óráig közel 130 előkészítő osztályos gyerek gyűlt össze Gyergyóditró művelődési házában. A találkozó célja a medencében levő előkészítő osztályos tanulók megismerkedése, az együttalkotás öröme és a közös tanulás.
   A nap közös játékkal kezdődött, majd a nyuszika tojásokat osztogatott, amelyek jelölték, hogy ki milyen csoportba kerül.

Share

Bővebben...

Tudj többet, légy jobb! gyergyóújfalvi iskola V-VIII. A IV. nap összefoglalása

     Pénteken már vakációs hangulat uralkodott az iskolában, hisz utolsó napja volt a Tudj többet, légy jobb! hétnek Mivel a gyerekek körében köztudottan nagy népszerűségnek örvend a testnevelés, illetve a sport, ezért a rendhagyó hetünk IV., és egyben utolsó napját a sportnak szenteltük. A napot egy előadással indítottuk, amelynek keretében  a sport tisztaságáról, az utóbbi évek világrekordjairól, valamint a teljesítménynövelő szerekről és azok egészségre gyakorolt hatásairól volt szó.

Share

Bővebben...

Tudj többet, légy jobb! kilyénfalvi iskola és óvoda. A hét összefoglalása.

   A négy napos program folyamán a kilyénfalvi iskola és óvoda gyermekei közös tevékenységeken vettek részt.  Az első nap témája ’’Én, a kis kukta!’’. Ahol a kis és nagy gyerekek szendvicseket készítettek, amelyek esztétikusak, és a gyerekek véleménye szerint nagyon finomakra sikerültek. A munkafolyamatot egy meghívott szakácsnő is irányította, a sikeres munka és eredmény elérése céljából. Ezután kezdődött az ebéd elkészítése, amely salátapityóka lett az időjárásnak köszönhetően. A végén az anyukák meglepték gyerekeiket egy desszerttel.

Share

Bővebben...

Tudj többet, légy jobb!- gyergyóújfalvi Harangvirág Napköziotthon és óvoda. A IV. nap összefoglalása

   Az előző nap meséihez kapcsolódva, a hét utolsó napja is a gyerekek képzelőerejének, kézügyességének a fejlesztése volt, amely a bábok készítésében nyilvánult meg. Különböző alapanyagok felhasználásával, derűs légkörben igazi "manó műhellyé" alakult át a csoportszoba.

Share

Bővebben...

Tudj többet, légy jobb! - a gyergyóújfalvi Harangvirág Napköziotthon és óvoda csoportja. A II. nap összefoglalása

   A második nap a napközis és óvodás gyerekek az óvónők vezetésével meglátogatták a borzonti tájházakat. Itt a KÉZMŰVES FALUban megcsodálhatták, kipróbálhatták az őseink által készített használati tárgyakat, bútorokat, eszközöket, ruházatot. Érdekes utazás volt a múltban, amely során nagyon sok kérdésre választ találtak a gyerekek. Öröm volt nézni, ahogy tágra nyílt szemmel szaladgáltak a különböző '' érdekes''-nek nevezett dolgok között, és ahogy próbálták elraktározni az új élményeket, visszaidézni a látottakat, megjegyezni a számukra új szavakat, kifejezéseket.
 
Share

Bővebben...

Tudj többet, légy jobb! gyergyóújfalvi iskola V-VIII. A III. nap összefoglalása

   A maratonolvasás egy köztudottan bevált módszer arra, hogy a gyerekek körében megszerettessük az olvasást, könnyebbé és élményszerűbbé tegyük számukra az olvasás folyamatát. Éppen ezért a Tudj többet, légy jobb! hét harmadik napját ezzel a tevékenységgel indítottuk. Az iskola tanulói több csoportban olvastak, magyar, illetve román nyelven. A román nyelvű olvasómaratont, amely versenyszerűen volt megszervezve egy kiselőadás előzte meg a könyv kialakulásáról, illetve az olvasás fontosságáról. A magyar nyelven olvasó csoport pedig egy vitaindító keretében beszélgetett az olvasásról. Ezt követte maga az olvasás, amely nagyon jó hangulatban zajlott.

Share

Bővebben...

Tudj többet, légy jobb!- gyergyóújfalvi Harangvirág Napköziotthon és óvoda. A III. nap összefoglalása

   Ezen a napon a mesék és mondák eredetét kutattuk fel Gáll Katalin nyugdíjas magyartanárnő segítségével. A gyerekekkel egy meghitt légkört kialakítva fogadtuk meghívott vendégünket, aki elmesélte a népmesék elterjedésének módjait, ismertette a mesék közismert fajtáit (állatmese, varázsmese, tanítómese). A beszélgetésbe aktívan bekapcsolódtak a gyerekek is, elmondták kedvenc meséjük címét, voltak akik el is mesélték azt társaiknak. Kati néni kérdéseire készségesen válaszoltak, érdeklődve figyelték a mesemondót és adott meserészleteknél át is vették a mesélő szerepét.

Share

Bővebben...

Tudj többet, légy jobb! gyergyóújfalvi iskola I-IV. A negyedik nap összefoglalása

   Két csoportban dolgoztak az I-IV.osztályos tanulók a "Tudj többet, légy jobb!" hét utolsó napján. Az I. és IV. osztályos tanulók az első órákban az áprilisi ünnepekkel és az ünnepekhez kapcsolódó népi hagyományokkal ismerkedtek, míg a II. és III. osztályos tanulók az egészséges életmódról beszélgettek.

Share

Bővebben...

Tudj többet, légy jobb! gyergyóújfalvi iskola V-VIII. A II. nap összefoglalása

A Tudj többet légy jobb! hét második napján előadásokkal indítottunk, amelyeken az iskola minden diákja részt vett. Az előadások során a a népszokásokat elevenítettük fel, azzal a céllal, hogy iskolánk diákjaival megismertessük a magyar és a román népi kultúra értékeit és jellegzetes szokásait. A népszokások bemuatásához számos audiovizuális eszközt használtunk fel, így próbáltuk érdekessé tenni mondandónkat a gyerekek számára.

Share

Bővebben...

Tudj többet, légy jobb! marosfalvi iskola I-IV.- a hét összefoglalása

   A Tudj többet, legyél jobb! elnevezésű hét folyamán a marosfalvi I-IV osztályos tanulók programja egy téma köré csoportosult, melynek címe : Játsszunk történelmet! A hét két első napján a tanulók tanulmányi séta során Várósba és Katorzsához látogattak el, melynek célja a történelmi jelentőségű helynevek megismerése, tájékozódás tágabb környezetünkben.

Share

Bővebben...

Tudj többet, légy jobb! gyergyóújfalvi iskola I-IV. Környezetvédelmi nap - a harmadik nap összefoglalása

   Ez a nap is közös tevékenységgel kezdődött az I-IV. osztályos tanulók számára, bemutatókat tartottunk a Víz világnapja (márc.22), a Föld világnapja (ápr.22), a Madarak és Fák napja alkalmából.

   Ezen témák feldolgozása során a tanulók hasznos ismeretekre tettek szert közvetlen, illetve tágabb környezetünk védelme, óvása céljából. Kiemeltük az ivóvizet , az élővilágot veszélyeztető tényezők kiküszöbölésének fontosságait.

Share

Bővebben...

Tudj többet, légy jobb! - a gyergyóújfalvi Harangvirág napköziotthon és óvoda csoportja. I nap összefoglalása

   A ''Tudj többet, légy jobb'' - hét keretén belül az első nap mottója ''Szorgalmas kukták a konyhában'' volt. Ezen a napon a gyerekek részt vettek a napi eledelük elkészítésében, megismerkedhettek a különböző munkafolyamatokkal.

Share

Bővebben...

Tudj többet, légy jobb! gyergyóújfalvi iskola I-IV. Közlekedj okosan!-második nap összefoglalása

   Az I-IV. osztályos tanulók ezen a napon közös programokat szerveztek. Az első két óra a balesetmegelőző felkészítővel indult, majd a közlekedési szabályok, táblák megismerésén volt a hangsúly. Ezen tudnivalókat alátámasztotta a "Stop. Közlekedj okosan!-című rajzfilmsorozat. A tanulók alkalmazhatták szerzett tudásukat kitöltve a jelzőtáblás munkalapot.

Share

Bővebben...

Tudj többet, légy jobb! gyergyóújfalvi iskola I-IV."Itt a tavasz!"- az első nap összefoglalása

   Az I-IV.osztályos tanulók a "Tudj többet, légy jobb!" első napján két csoportra oszlottak.

   A II-III.osztályos tanulók az első órákban az áprilisi ünnepekkel és az ünnepekhez kapcsolódó népi hagyományokkal ismerkedtek, míg az I. és IV. osztályos tanulók az egészséges életmód titkait "boncolgatták". A második órában, amíg az I. és IV.osztályos tanulók az ötleteikre hagyatkozva érdekes szendvicseket készítettek, addig a II-III.osztályos tanulók a Szent György-napi  szokásokat próbálták lerajzolni.

Share

Bővebben...

Tudj többet, légy jobb! tekerőpataki iskola V-VIII. Gyalogtúra összefoglalása

   A „Tudj meg többet, legyél jobb” hét első napján a Tarisznyás Márton iskola V-VIII. osztályos tanulói Kolumbán Csilla, Kolumbán Csaba és Molnár János vezetésével gyalogtúrán vettek részt. Az úti cél a Gyergyószentmiklóstól északra található vulkanikus eredetű Pricske hegycsúcs (1542 m) meghódítása volt. Nagy lelkesedéssel és jókedvvel, kitűnő időjárási viszonyok mellett indultunk neki a nem könnyűnek ígérkező, több mint 25 km hosszú útnak.

Share

Bővebben...

Tudj többet, légy jobb! gyergyóújfalvi iskola V-VIII. A film nap összefoglalása

   A Tudj többet légy jobb! hét első napján, mint ahogyan az elnevezés is mutatja, a filmek világára összpontosítottunk. A filmek kiválasztása során igyekeztünk a különböző szakterületekhez kapcsolódva válogatni. Így például magyar nyelv és irodalommal, vallással,  fizikával, kémiával kapcsolatos filmek kerültek vetítésre.

Share

Bővebben...

Tudj többet, legyél jobb 2013

            A tanterv részeként idén is megrendezésre kerül az előző tanévben bevezetett „Iskola másként” hete, ami a 2012/2013-as tanévtől „Tudj többet, legyél jobb” elnevezéssel folytatódik.

            A program célja olyan tevékenységek szervezése, amelyek az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó alaptudás bővítése mellett a diákok érdeklődési körének színesítésére, valamint tehetségeik felfedezésére és ápolására is hangsúlyt fektetnek.

            Az április 2. és 5. között sorra kerülő rendhagyó iskolai hét programterve:

Share

Bővebben...

Kiegészítő információk